Плюсови охладители

---- Продукти ----
Цените са с включен ДДС
1 400 лв.
Хладилен шкаф
от KBS
1 800 лв.
Шоков охладител
от Irinox