Гаранционни условия

 • В цената  на всеки уреда има  включена  гаранция три месеца, която може да бъде удължена  до 12 месеца.
 • Цената за удължаване на  гаранцията  е 10% от стойността на уреда за всеки три месеца.
 • Гаранцията започва да тече от датата на предаването на уреда на клиента.
 • В гаранциония срок, обслужването на уреда се извършва от оторизиран техник.
 • Гаранцията се отнася за електрически дефекти, възникнали в процес на нормална експлоатация през гаранционния  период .
 • Проблема трябва да бъде констатиран от оторизиран техник .
 • Отстраняването на проблема трябва да стане най-късно до един месец. Ако проблема не е отстранен в този срок  заменяме уреда с друг.
 • В случай на дефект, разходите по доставка и връщането на уреда са за сметка на купувача .
 • Посещение на адрес се заплаща ( рамките на гр.София ) цена 60лв.
 • Посещение на адрес извън София се таксува 1,60лв. на км. и в двете посоки
 • Ползването на друг уред през времето на ремонт е опция която е въпрос на допълнителна  договорка .
 • Помпите за препарати към миялните машини НЕ са гаранционни ТЕ СА КОНСУМАТИВИ.
 • НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ АКО ПРЕЗ ГАРАНЦИОНИЯ СРОК УРЕДА СЕ РАЗВАЛИ И ПОРАДИ ТОВА ВЪЗНИКНАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЩЕТИ (РАЗВАЛЕНА СТОКА ) И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ .

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :

 • Купувача не представи оригинална гаранциона карта.
 • Повреди причинени от използване на уреда не по предназначение .               
 • При установено наличие на вредители (хлебарки,мишки).
 • Счупен или спукан корпус, причинени от удар или силен натиск .
 • Установено отваряне на уреда от клиента или неупълномощен сервиз .
 • Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или  несъответстващи консумативи.
 • Непочистени и неподържани машини не се приемат за ремонт .
 • За хладилни уреди, ако в помещението където работи агрегата е с температура над 30 градуса

СЕРВИЗ

 • Работно време на сервиз 9;00-17;30ч. в работни дни. 
 • Контакти; тел.+359 89 450 5224, viber; +359 89 450 5224  email; profi.r.tech1@gmail.com