Охлаждане

---- Продукти ----
Цените са с включен ДДС
420 лв.
Хладилен шкаф
от KBS
570 лв.
Фризер
1 400 лв.
Хладилен шкаф
от KBS
1 640 лв.
Фризер
от KBS
1 700 лв.
Фризер
от Inomak
1 800 лв.
Шоков охладител
от Irinox
4 000 лв.
Шоков замразител
от Foster