Фурна турбошеф

 • фурна Turbochef за бързо готвене
 • микровълнова с конвенкция MENUMASTER  JETWAVE
 • бърза регенерация /претопляне/ на продукта
 • преди използване се включва функция преподгряване и след това е готова за работа
 • таймер максимум до 20 мин
 • за 3 Х 1/1 GN
 • четири етапа на готвене / според ястието
 • регулиране степен за микровълново печене
 • възможност за печене само конвекционално, без микровълни
 • могат да се въведат до 100 програми
 • в режим на печене от 0 до 250 °С
 • външен размер 500/600/460 мм.
 • захранване монофазно
2 000 лв.
С включен ДДС
Menumaster